Uvod 


Dandanes ima internet pomembno vlogo v življenju slehernega med nami, in seveda tudi šole. Ena izmed možnih oblik uporabe interneta v izobraževanju je koncept "e-popotovanja" ali dela v kooperativnih projektih. Pri e-projektih učitelji in učenci s kolegi ali vrstniki doma ali tujini pri različnih šolskih predmetih uporabljajo poleg drugih e-orodij tudi e-pošto za izmenjavo informacij, podatkov in mnenj o mnogih različnih temah. Za "e-pogovor" v zapisani obliki s partnerji iz tujine je potrebno znati enega izmed tujih jezikov, ki je lahko tako medij sporazumevanja kot tudi učna in izobraževalna možnost.

Taki e-projekti so se do sedaj uspešno izvajali že več kot tisoč krat .  Pri tem projektu nudimo vso potrebno izobraževalno, organizacijsko in tehnično podporo v okviru European Schools Project Asspociation, mrežni organizaciji stotine šol in drugih izobraževalnih institucij mnogih držav Evrope in izven nje.

Pred nekaj leti smo se odločili širše predstaviti primere dobre prakse. Gradiva so bila najprej izdelana za nemški jezik v projektu  ‘Das Bild der Anderen’, s katerim najstniki s pomočjo e-komunikacije v nemščini razpravljajo o vidikih sodobnega življenja.

S predstavitvijo primerov dobre prakse in z implementacijo projekta v vsakdanje izobraževanje, so mnogi učitelji spoznali prednosti "e-potovanj" za izobraževalni proces.

"Moja, tvoja, naša podoba" je eden izmed primerov te dobre prakse. Namenjen je učenju slovenščine. Za izvedbo projekta so na razpolago vodniki z gradivi za učenca in učitelja, ki nudijo celoten scenarij za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo e-projekta.

Vsa gradiva lahko prosto uporabite in jih spreminjate po potrebi, vendar vas prosimo naslednje:

·         Če potrebujete partnerja, uporabite naše usluge na portalu www.europeanschoolsproject.org/image/. Tu lahko tudi povežete vaš razred z drugimi že prijavljenimi razredi.

·         Glede na to, da so ta gradiva ustvarjali mnogi prostovoljci s podporo ESPA, vas prosimo, da ko uporabite ta gradiva, vedno tudi navedete vir,

Uspešno delo v e-projektih vam želimo!